ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

กด like ไว้นะเผื่อเวปโดนอุ้มจะได้ตามกันถูก

กดติดตามเพื่อรับชม ดูซีรีย์ก่อนใคร
ปิด

ซีรี่ย์เกาหลี The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.1-78 (จบ)

The Iron Empress     27 กันยายน 2562

ดูซีรี่ย์เกาหลี  ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย

เรื่องย่อ The Iron Empress / Empress Chun Chu / ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน
เรื่องราวกล่าวถึงสภาวะที่บ้านเมืองไม่สงบ เต็มไปด้วยศึกสงครามของเกาหลีโบราณ ตลอดจนการก้าวขึ้นสู่อำนาจของ ฮวางโบซูหญิงสาวที่ทะนงองอาจห้าวหาญจนกลายเป็นพระพันปี ชอนชูซึ่งมีอำนาจล้นฟ้า ฮวางโบซูมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาของปฐมกษัตริย์แทโจ แม้ว่าเป็นหญิง แต่นางกลับมีเลือดอันทะนงองอาจและห้าวหาญของปฐมกษัตริย์

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.1

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.2

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.3

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.4

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.5

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.6

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.7

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.8

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.9

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.10

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.11

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.12

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.13

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.14

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.15

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.16

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.17

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.18

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.19

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.20

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.21

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.22

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.23

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.24

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.25

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.26

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.27

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.28

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.29

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.30

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.31

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.32

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.33

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.34

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.35

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.36

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.37

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.38

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.39

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.40

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.41

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.42

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.43

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.44

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.45

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.46

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.47

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.48

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.49

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.50

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.51

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.52

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.53

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.54

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.55

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.56

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.57

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.58

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.59

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.60

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.61

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.62

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.63

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.64

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.65

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.66

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.67

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.68

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.69

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.70

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.71

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.72

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.73

The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.74

ติดตาม ดูซีรี่ย์เกาหลี ซับไทย พากย์ไทย ซีรี่ย์ใหม่ๆ NETFLIX VIU ที่อัพเดตรวดเร็วทันใจสามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับทั้งมือถือและพีซี Macbook Tablet IOS Android และ SmartTV power by KSERIES
คำค้นหา
The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดินซีรี่ย์พากย์ไทยซีรี่ย์เกาหลี The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ซับไทยซีรีย์เกาหลี ออนไลน์ซีรีย์เกาหลีชัดๆซีรีย์เกาหลีซับไทยซีรี่ย์เกาหลีพากย์ไทยซีรีย์เกาหลีในมือถือดู The Iron Empress (2009) ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน