ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

ซีรี่ย์อินเดีย MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.1-118 (จบ)

ซีรี่ย์จีนพากย์ไทย CHINESE SERIES     12 มกราคม 2562

ซีรี่ย์อินเดีย MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย

พระแม่กาลี หรือ กาลิกา(काली,Kālī,แปลว่า หญิงดำ)เป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวี ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีกายสีดำสนิท มีลักษณะดุร้าย มี ๑๐ พระกร ถืออาวุธร้ายอยู่ในพระกรทั้งสิบนั้น แลบลิ้นยาวถึงทรวงอก ที่ริมฝีปากมีเลือดไหลหยดเป็นทางยาว เครื่องประดับเป็นหัวกะโหลก มีงูใหญ่ร้อยคาดองค์ดั่งสังวาลย์

พระแม่กาลี  คือร่างที่แบ่งภาคมาจาก พระอุมาเทวี(พระแม่อุมา)หรือพระนางปวารตี  โดยทรงมีจุดประสงค์เพื่อลงมาปราบอสูรที่มีนามว่า อสูรทารุณ กล่าวกันว่า อสูรทารุณ เป็นอสูรที่ฆ่าไม่ตาย และหากเมื่อใดที่เลือดหยดลงถึงพื้น เลือดนั้นก็จะทวีขึ้นเรื่อยไปไม่หมดสิ้น ด้วยความคิดที่ว่าตนเองมีอิทธิฤทธิ์มากมายเหนือใคร และไม่มีใครสามารถฆ่าได้ จึงทำให้อสูรทารุณเกิดฮึกเหิมลำพองในความเก่งกาจของตน และได้นำอิทธิฤทธิ์ความเก่งกาจมาใช้กลั่นแกล้งผู้คน และเทวดาทั่วไป จนในวันหนึ่งก็เกิดความคิดที่จะครอบครองโลกทั้งสาม

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.1

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.2

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.3

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.4

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.5

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.6

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.7

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.8

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.9

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.10

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.11

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.12

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.13

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.14

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.15

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.16

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.17

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.18

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.19

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.20

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.21

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.22

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.23

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.24

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.25

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.26

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.27

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.28

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.29

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.30

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.31

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.32

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.33

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.34

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.35

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.36

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.37

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.38

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.39

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.40

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.41

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.42

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.43

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.44

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.45

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.46

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.47

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.48

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.49

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.50

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.51

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.52

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.53

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.54

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.55

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.56

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.57

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.58

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.59

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.60

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.61

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.62

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.63

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.64

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.65

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.66

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.67

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.68

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.69

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.70

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.71

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.72

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.73

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.74

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.75

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.76

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.77

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.78

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.79

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.80

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.81

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.82

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.83

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.84

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.85

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.86

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.87

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.88

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.89

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.90

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.91

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.92

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.93

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.94

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.95

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.96

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.97

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.98

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.99

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.100

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.101

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.102

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.103

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.104

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.105

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.106

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.107

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.108

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.109

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.110

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.111

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.112

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.113

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.114

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.115

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.116

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.117

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.118

ติดตาม ดูซีรี่ย์เกาหลี ซับไทย พากย์ไทย ซีรี่ย์ใหม่ๆ NETFLIX VIU ที่อัพเดตรวดเร็วทันใจสามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับทั้งมือถือและพีซี Macbook Tablet IOS Android และ SmartTV power by KSERIES
คำค้นหา
ซีรี่ย์จีน ออนไลน์ซีรีย์จีนชัดๆซีรี่ย์จีนพากย์ไทยดูซีรี่ย์ MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา ซับไทยดูซีรี่ย์จีนซับไทยดูซีรี่ย์จีนในมือถือโหลดซีรี่ย์จีน เพลงประกอบซีรี่ย์ Romantic Doctor Teacher Kim
ซีรี่ย์แนะนำ