ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี King Gwanggaeto the Great ซับไทย Ep.1-92 (จบ)

King Gwanggaeto the Great     24 มีนาคม 2557

ซีรี่ส์เกาหลี King Gwanggaeto the Great

เรื่องย่อ ซีรี่ย์เกาหลี King Gwanggaeto the Great

เป็นเรื่องราวของกษัตริย์องค์แรกของเกาหลี ที่ทรงเป็น “มหาราช” นามว่า ทัมต๊อก หรือ พระเจ้ากวางแกโตมหาราช (King Gwanggaeto the Great)

ซีรี่ส์เกาหลี King Gwanggaeto the Great  ซับไทย

King Gwanggaeto the Great Ep 1-1

King Gwanggaeto the Great Ep 1-2

King Gwanggaeto the Great Ep 1-3

King Gwanggaeto the Great Ep 2-1

King Gwanggaeto the Great Ep 2-2

King Gwanggaeto the Great Ep 2-3

King Gwanggaeto the Great Ep 3-1

King Gwanggaeto the Great Ep 3-2

King Gwanggaeto the Great Ep 3-3

King Gwanggaeto the Great Ep 4-1

King Gwanggaeto the Great Ep 4-2

King Gwanggaeto the Great Ep 4-3

King Gwanggaeto the Great Ep 5-1

King Gwanggaeto the Great Ep 5-2

King Gwanggaeto the Great Ep 5-3

King Gwanggaeto the Great Ep 6-1

King Gwanggaeto the Great Ep 6-2

King Gwanggaeto the Great Ep 6-3

King Gwanggaeto the Great Ep 7-1

King Gwanggaeto the Great Ep 7-2

King Gwanggaeto the Great Ep 7-3

King Gwanggaeto the Great Ep 8-1

King Gwanggaeto the Great Ep 8-2

King Gwanggaeto the Great Ep 8-3

King Gwanggaeto the Great Ep 9-1

King Gwanggaeto the Great Ep 9-2

King Gwanggaeto the Great Ep 9-3

King Gwanggaeto the Great Ep 10-1

King Gwanggaeto the Great Ep 10-2

King Gwanggaeto the Great Ep 10-3

King Gwanggaeto the Great Ep 11-1

King Gwanggaeto the Great Ep 11-2

King Gwanggaeto the Great Ep 11-3

King Gwanggaeto the Great Ep 12-1

King Gwanggaeto the Great Ep 12-2

King Gwanggaeto the Great Ep 12-3

King Gwanggaeto the Great Ep 13-1

King Gwanggaeto the Great Ep 13-2

King Gwanggaeto the Great Ep 13-3

King Gwanggaeto the Great Ep 14-1

King Gwanggaeto the Great Ep 14-2

King Gwanggaeto the Great Ep 14-3

King Gwanggaeto the Great Ep 15-1

King Gwanggaeto the Great Ep 15-2

King Gwanggaeto the Great Ep 15-3

King Gwanggaeto the Great Ep 16-1

King Gwanggaeto the Great Ep 16-2

King Gwanggaeto the Great Ep 16-3

King Gwanggaeto the Great Ep 17-1

King Gwanggaeto the Great Ep 17-2

King Gwanggaeto the Great Ep 17-3

King Gwanggaeto the Great Ep 18-1

King Gwanggaeto the Great Ep 18-2

King Gwanggaeto the Great Ep 18-3

King Gwanggaeto the Great Ep 19-1

King Gwanggaeto the Great Ep 19-2

King Gwanggaeto the Great Ep 19-3

King Gwanggaeto the Great Ep 20-1

King Gwanggaeto the Great Ep 20-2

King Gwanggaeto the Great Ep 20-3

King Gwanggaeto the Great Ep 21-1

King Gwanggaeto the Great Ep 21-2

King Gwanggaeto the Great Ep 21-3

King Gwanggaeto the Great Ep 22-1

King Gwanggaeto the Great Ep 22-2

King Gwanggaeto the Great Ep 22-3

King Gwanggaeto the Great Ep 23-1

King Gwanggaeto the Great Ep 23-2

King Gwanggaeto the Great Ep 23-3

King Gwanggaeto the Great Ep 24-1

King Gwanggaeto the Great Ep 24-2

King Gwanggaeto the Great Ep 24-3

King Gwanggaeto the Great Ep 25-1

King Gwanggaeto the Great Ep 25-2

King Gwanggaeto the Great Ep 25-3

King Gwanggaeto the Great Ep 26-1

King Gwanggaeto the Great Ep 26-2

King Gwanggaeto the Great Ep 26-3

King Gwanggaeto the Great Ep 27-1

King Gwanggaeto the Great Ep 27-2

King Gwanggaeto the Great Ep 27-3

King Gwanggaeto the Great Ep 28-1

King Gwanggaeto the Great Ep 28-2

King Gwanggaeto the Great Ep 28-3

King Gwanggaeto the Great Ep 29-1

King Gwanggaeto the Great Ep 29-2

King Gwanggaeto the Great Ep 29-3

King Gwanggaeto the Great Ep 30-1

King Gwanggaeto the Great Ep 30-2

King Gwanggaeto the Great Ep 30-3

King Gwanggaeto the Great Ep 31-1

King Gwanggaeto the Great Ep 31-2

King Gwanggaeto the Great Ep 31-3

King Gwanggaeto the Great Ep 32-1

King Gwanggaeto the Great Ep 32-2

King Gwanggaeto the Great Ep 32-3

King Gwanggaeto the Great Ep 33-1

King Gwanggaeto the Great Ep 33-2

King Gwanggaeto the Great Ep 33-3

King Gwanggaeto the Great Ep 34-1

King Gwanggaeto the Great Ep 34-2

King Gwanggaeto the Great Ep 34-3

King Gwanggaeto the Great Ep 35-1

King Gwanggaeto the Great Ep 35-2

King Gwanggaeto the Great Ep 35-3

King Gwanggaeto the Great Ep 36-1

King Gwanggaeto the Great Ep 36-2

King Gwanggaeto the Great Ep 36-3

King Gwanggaeto the Great Ep 37-1

King Gwanggaeto the Great Ep 37-2

King Gwanggaeto the Great Ep 37-3

ดูซีรี่ย์เกาหลี King Gwanggaeto the Great Ep 38-1

King Gwanggaeto the Great Ep 38-2

King Gwanggaeto the Great Ep 38-3

King Gwanggaeto the Great Ep 39-1

King Gwanggaeto the Great Ep 39-2

King Gwanggaeto the Great Ep 39-3

King Gwanggaeto the Great Ep 40-1

King Gwanggaeto the Great Ep 40-2

King Gwanggaeto the Great Ep 40-3

King Gwanggaeto the Great Ep 41-1

King Gwanggaeto the Great Ep 41-2

King Gwanggaeto the Great Ep 41-3

King Gwanggaeto the Great Ep 42-1

King Gwanggaeto the Great Ep 42-2

King Gwanggaeto the Great Ep 42-3

King Gwanggaeto the Great Ep 43-1

King Gwanggaeto the Great Ep 43-2

King Gwanggaeto the Great Ep 43-3

King Gwanggaeto the Great Ep 44-1

King Gwanggaeto the Great Ep 44-2

King Gwanggaeto the Great Ep 44-3

King Gwanggaeto the Great Ep 45-1

King Gwanggaeto the Great Ep 45-2

King Gwanggaeto the Great Ep 45-3

King Gwanggaeto the Great Ep 46-1

King Gwanggaeto the Great Ep 46-2

King Gwanggaeto the Great Ep 46-3

King Gwanggaeto the Great Ep 47-1

King Gwanggaeto the Great Ep 47-2

King Gwanggaeto the Great Ep 47-3

King Gwanggaeto the Great Ep 48-1

King Gwanggaeto the Great Ep 48-2

King Gwanggaeto the Great Ep 48-3

King Gwanggaeto the Great Ep 49-1

King Gwanggaeto the Great Ep 49-2

King Gwanggaeto the Great Ep 49-3

King Gwanggaeto the Great Ep 50-1

King Gwanggaeto the Great Ep 50-2

King Gwanggaeto the Great Ep 50-3

King Gwanggaeto the Great Ep 51-1

King Gwanggaeto the Great Ep 51-2

King Gwanggaeto the Great Ep 51-3

King Gwanggaeto the Great Ep 52-1

King Gwanggaeto the Great Ep 52-2

King Gwanggaeto the Great Ep 52-3

King Gwanggaeto the Great Ep 53-1

King Gwanggaeto the Great Ep 53-2

King Gwanggaeto the Great Ep 53-3

King Gwanggaeto the Great Ep 54-1

King Gwanggaeto the Great Ep 54-2

King Gwanggaeto the Great Ep 54-3

King Gwanggaeto the Great Ep 55-1

King Gwanggaeto the Great Ep 55-2

King Gwanggaeto the Great Ep 55-3

King Gwanggaeto the Great Ep 56-1

King Gwanggaeto the Great Ep 56-2

King Gwanggaeto the Great Ep 56-3

King Gwanggaeto the Great Ep 57-1

King Gwanggaeto the Great Ep 57-2

King Gwanggaeto the Great Ep 57-3

King Gwanggaeto the Great Ep 58-1

King Gwanggaeto the Great Ep 58-2

King Gwanggaeto the Great Ep 58-3

King Gwanggaeto the Great Ep 59-1

King Gwanggaeto the Great Ep 59-2

King Gwanggaeto the Great Ep 59-3

King Gwanggaeto the Great Ep 60-1

King Gwanggaeto the Great Ep 60-2

King Gwanggaeto the Great Ep 60-3

King Gwanggaeto the Great Ep 61-1

King Gwanggaeto the Great Ep 61-2

King Gwanggaeto the Great Ep 61-3

King Gwanggaeto the Great Ep 62-1

King Gwanggaeto the Great Ep 62-2

King Gwanggaeto the Great Ep 62-3

King Gwanggaeto the Great Ep 63-1

King Gwanggaeto the Great Ep 63-2

King Gwanggaeto the Great Ep 63-3

King Gwanggaeto the Great Ep 64-1

King Gwanggaeto the Great Ep 64-2

King Gwanggaeto the Great Ep 64-3

King Gwanggaeto the Great Ep 65-1

King Gwanggaeto the Great Ep 65-2

King Gwanggaeto the Great Ep 65-3

King Gwanggaeto the Great Ep 66-1

King Gwanggaeto the Great Ep 66-2

King Gwanggaeto the Great Ep 66-3

King Gwanggaeto the Great Ep 67-1

King Gwanggaeto the Great Ep 67-2

King Gwanggaeto the Great Ep 67-3

King Gwanggaeto the Great Ep 68-1

King Gwanggaeto the Great Ep 68-2

King Gwanggaeto the Great Ep 68-3

King Gwanggaeto the Great Ep 69-1

King Gwanggaeto the Great Ep 69-2

King Gwanggaeto the Great Ep 69-3

King Gwanggaeto the Great Ep 70-1

King Gwanggaeto the Great Ep 70-2

King Gwanggaeto the Great Ep 70-3

King Gwanggaeto the Great Ep 71-1

King Gwanggaeto the Great Ep 71-2

King Gwanggaeto the Great Ep 71-3

King Gwanggaeto the Great Ep 72-1

King Gwanggaeto the Great Ep 72-2

King Gwanggaeto the Great Ep 72-3

King Gwanggaeto the Great Ep 73-1

King Gwanggaeto the Great Ep 73-2

King Gwanggaeto the Great Ep 73-3

King Gwanggaeto the Great Ep 74-1

King Gwanggaeto the Great Ep 74-2

King Gwanggaeto the Great Ep 74-3

King Gwanggaeto the Great Ep 75-1

King Gwanggaeto the Great Ep 75-2

King Gwanggaeto the Great Ep 75-3

King Gwanggaeto the Great Ep 76-1

King Gwanggaeto the Great Ep 76-2

King Gwanggaeto the Great Ep 76-3

King Gwanggaeto the Great Ep 77-1

King Gwanggaeto the Great Ep 77-2

King Gwanggaeto the Great Ep 77-3

King Gwanggaeto the Great Ep 78-1

King Gwanggaeto the Great Ep 78-2

King Gwanggaeto the Great Ep 78-3

King Gwanggaeto the Great Ep 79-1

King Gwanggaeto the Great Ep 79-2

King Gwanggaeto the Great Ep 79-3

King Gwanggaeto the Great Ep 80-1

King Gwanggaeto the Great Ep 80-2

King Gwanggaeto the Great Ep 80-3

King Gwanggaeto the Great Ep 81-1

King Gwanggaeto the Great Ep 81-2

King Gwanggaeto the Great Ep 81-3

King Gwanggaeto the Great Ep 82-1

King Gwanggaeto the Great Ep 82-2

King Gwanggaeto the Great Ep 82-3

King Gwanggaeto the Great Ep 83-1

King Gwanggaeto the Great Ep 83-2

King Gwanggaeto the Great Ep 83-3

King Gwanggaeto the Great Ep 84-1

King Gwanggaeto the Great Ep 84-2

King Gwanggaeto the Great Ep 84-3

King Gwanggaeto the Great Ep 85-1

King Gwanggaeto the Great Ep 85-2

King Gwanggaeto the Great Ep 85-3

King Gwanggaeto the Great Ep 86-1

King Gwanggaeto the Great Ep 86-2

King Gwanggaeto the Great Ep 86-3

King Gwanggaeto the Great Ep 87-1

King Gwanggaeto the Great Ep 87-2

King Gwanggaeto the Great Ep 87-3

King Gwanggaeto the Great Ep 88-1

King Gwanggaeto the Great Ep 88-2

King Gwanggaeto the Great Ep 88-3

King Gwanggaeto the Great Ep 89-1

King Gwanggaeto the Great Ep 89-2

King Gwanggaeto the Great Ep 89-3

King Gwanggaeto the Great Ep 90-1

King Gwanggaeto the Great Ep 90-2

King Gwanggaeto the Great Ep 90-3

King Gwanggaeto the Great Ep 91-1

King Gwanggaeto the Great Ep 91-2

King Gwanggaeto the Great Ep 91-3

King Gwanggaeto the Great Ep 92-1END

King Gwanggaeto the Great Ep 92-2END

King Gwanggaeto the Great Ep 92-3END

ติดตาม ดูซีรี่ย์เกาหลี ซับไทย พากย์ไทย ซีรี่ย์ใหม่ๆ NETFLIX VIU ที่อัพเดตรวดเร็วทันใจสามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับทั้งมือถือและพีซี Macbook Tablet IOS Android และ SmartTV power by KSERIES
คำค้นหา
ซีรีย์เกาหลี ออนไลน์ซีรีย์เกาหลีชัดๆซีรีย์เกาหลีพากษ์ไทยดูซีรี่ย์เกาหลี King Gwanggaeto the Greatดูซีรี่ย์เกาหลี King Gwanggaeto the Great ซับไทยดูซีรี่ย์เกาหลี King Gwanggaeto the Great ดูซีรี่ย์เกาหลีดูซีรี่ย์เกาหลี King Gwanggaeto the Great บรรยายไทย ย้อนหลังดูซีรี่ย์เกาหลี King Gwanggaeto the Great พากษ์ไทยดูซีรีย์เกาหลีซับไทยดูซีรีย์เกาหลีในมือถือโหลดซีรีย์เกาหลี
ซีรี่ย์แนะนำ