ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1-81 (จบ)

Jumong, ซีรีย์พากย์ไทย     3 พฤษภาคม 2566

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ จากตำนานสะท้านแผ่นดิน ถ่ายทอดและดัดแปลงมาเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ยอดนิยมแห่งเกาหลีJumong “จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์” ละครบอกเล่าเรื่องราวการก้าวขึ้นสู่การเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ ของจูมง ชายหนุ่มที่เกิดมาเพื่อกอบกู้เอกราชคืนศักดิ์ศรีสู่แผ่นดิน และแสดงให้เราได้เห็นหลาย ๆ มุมของจูมง ทั้งในแง่มุมของความรัก ความกล้าหาญ อุดมการณ์ และความเข้มแข็ง

Jumongwas the founder of Goguryeo in 37 BC. He was the son of General Hae Mo Su and Lady Yoo Hwa and was raised by King Geum Wa, who took him and his mother in when Hae Mo Su was believed to have been killed in an ambush by the Han Dynasty. So Seo No was a merchant’s daughter who helped Jumong in realizing his dream of building a new country and later became his second wife.
Also Known As: The Book of Three Han: The Chapter ofJumong , JumongPrince of the Legend , Samhanji – JumongPyeon , 삼한지-주몽 편

ดูซีรี่ย์เกาหลี รายการตอนทั้งหมด อัพเดทตลอด24ชั่วโมง

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.2

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.3

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.4

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.5

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.6

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.7

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.8

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.9

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.10

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.11

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.12

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.13

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.14

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.15

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.16

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.17

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.18

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.19

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.20

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.21

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.22

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.23

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.24

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.25

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.26

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.27

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.28

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.29

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.30

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.31

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.32

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.33

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.34

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.35

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.36

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.37

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.38

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.39

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.40

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.41

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.42

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.43

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.44

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.45

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.46

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.47

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.48

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.49

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.50

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.51

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.52

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.53

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.54

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.55

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.56

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.57

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.58

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.59

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.60

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.61

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.62

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.63

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.64

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.65

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.66

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.67

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.68

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.69

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.70

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.71

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.72

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.73

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.74

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.75

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.76

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.77

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.78

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.79

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.80

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.81

 


ซีรี่ย์แนะนำ

Doona! ดูนา ไอดอลสาวข้างบ้าน ซับไทย Ep.1-8 (จบ)

ติดตาม ดูซีรี่ย์เกาหลี ซับไทย พากย์ไทย ซีรี่ย์ใหม่ๆ NETFLIX VIU ที่อัพเดตรวดเร็วทันใจสามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับทั้งมือถือและพีซี Macbook Tablet IOS Android และ SmartTV power by KSERIES
คำค้นหา
facebookJumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์Netflixwatch Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์youtubeข่าวดังข่าวดารา ข่าวดาราข่าวดาราเกาหลีข่าวฮอต ข่าวฮอตข่าวเกาหลี ข่าวเกาหลีซีรี่ย์VIUซีรี่ย์จีนซีรีย์ญี่ปุ่นซีรีย์ฝรั่งซับไทย USA Seriesซีรี่ย์เกาหลีซีรี่ย์เกาหลี Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ซับไทยซีรีย์เกาหลี ออนไลน์ซีรีย์เกาหลีชัดๆซีรีย์เกาหลีซับไทยซีรีย์เกาหลีพากษ์ไทยซีรีย์ใหม่ล่าสุดดาราเกาหลี ดาราเกาหลีดู Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ดูซีรี่ย์ HDดูซีรีย์ซับไทยออนไลน์ฟรีดูซีรี่ย์มาใหม่ดูซีรี่ย์เกาหลี Jumongดูซีรี่ย์เกาหลี Jumong ซับไทยดูซีรี่ย์เกาหลี Jumong ดูซีรี่ย์เกาหลีดูซีรี่ย์เกาหลี Jumong บรรยายไทย ย้อนหลังดูซีรี่ย์เกาหลี Jumong พากษ์ไทยดูซีรีย์เกาหลีซับไทยดูซีรีย์เกาหลีในมือถือละครเกาหลีอัพเดทข่าวเกาหลีวันนี้อัพเดทข่าวเกาหลีวันนี้ KOREA-Series ซีรี่ย์เกาหลี ------------------------------------------------------------แท็กรายการ Girls Planet 999 ดูรายการเกาหลีเรื่องย่อซีรีย์เกาหลีเรื่องย่อซีรีส์ Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์โหลดซีรีย์เกาหลี
ซีรี่ย์แนะนำ