ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

ซีรี่ย์จีน Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.1-66 (จบ)

Detective Dee     22 มีนาคม 2562

ซีรี่ย์จีน Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย

Detective Dee (ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง) รัชสมัยถังเกาจง เหยียนลี่เปิ่นบังเอิญพบว่า ตี๋เหรินเจี๋ย ถูกใส่ร้ายป้ายสีจนติดคุก ดังนั้นจึงตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ เหยียนลี่เปิ่นพบว่าตี๋เหรินเจี๋ยเป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยคดี ฮ่องเต้ทรงมีพระบัญชาให้เหยียนลี่เปิ่นไปสืบคดีที่วัดกั่นเย่ เหยียนลี่เปิ่นจึงตัดสินใจพาตี๋เหรินเจี๋ยร่วมเดินทางไปด้วยที่วัดกั่นเย่ ตี๋เหรินเจี๋ยปิดคดีได้สำเร็จยุติหายนะในอันที่จะเกิดขึ้นกับศาสนา ทั้งยังได้รู้จักกับอู๋เม่ยเหนียงอีกด้วย ด้วยความสามารถของตี๋เหรินเจี๋ย จึงได้รับพระบัญชาจากฮ่องเต้ให้เดินทางไปปิ้งโจว ในช่วงเวลานี้เอง ตี๋เหยินเจี๋ยปิดคดีแปลก ๆ มากมายจนได้รับฉายา ตุลาการเทวดา Detective Dee (ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง)

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.1

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.2

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.3

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.4

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.5

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.6

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.7

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.8

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.9

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.10

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.11

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.12

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.13

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.14

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.15

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.16

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.17

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.18

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.19

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.20

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.21

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.22

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.23

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.24

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.25

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.26

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.27

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.28

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.29

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.30

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.31

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.32

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.33

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.34

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.35

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.36

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.37

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.38

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.39

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.40

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.41

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.42

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.43

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.44

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.45

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.46

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.47

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.48

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.49

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.50

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.51

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.52

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.53

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.54

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.55

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.56

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.57

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.58

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.59

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.60

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.61

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.62

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.63

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.64

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.65

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง พากย์ไทย Ep.66

ติดตาม ดูซีรี่ย์เกาหลี ซับไทย พากย์ไทย ซีรี่ย์ใหม่ๆ NETFLIX VIU ที่อัพเดตรวดเร็วทันใจสามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับทั้งมือถือและพีซี Macbook Tablet IOS Android และ SmartTV power by KSERIES
คำค้นหา
ซีรี่ย์จีน ออนไลน์ซีรีย์จีนชัดๆซีรี่ย์จีนพากย์ไทยดูซีรี่ย์ Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ซับไทยดูซีรี่ย์จีนซับไทยดูซีรี่ย์จีนในมือถือเพลงประกอบซีรี่ย์ Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถังโหลดซีรี่ย์จีน
ซีรี่ย์แนะนำ