ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Ladies Of The Palace ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง พากย์ไทย Ep.1-150 (จบ)

Ladies Of The Palace     11 พฤศจิกายน 2557

ดูซีรี่ย์เกาหลี ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง

1

เรื่องราวกล่าวถึงชองนานจองซึ่งถือกำเนิดในราชตระกูล แต่กลับต้องระหกระเหินได้รับการเลี้ยงดูจากอนุภรรยาขุนนางใหญ่ของเมืองหลวง ฐานะที่แท้จริงของนางถูกปกปิด เนื่องจากไม่ได้ถือกำเนิดจากภรรยาหลวง ทำให้นานจองถูกดูถูกเหยียดหยาม เมื่อความรักของนางและกิดซังซึ่งเติบโตมาด้วยกันกำลังงอกงามก็ถูกพี่สาวและพี่ชายซึ่งเกิดจากภรรยาหลวงกีดกัน ทำให้นางสูญสิ้นทุกสิ่ง

บัลลังก์จอมนาง Ep. 01 – 1/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 01 – 2/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 01 – 3/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 01 – 4/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 02 – 1/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 02 – 2/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 02 – 3/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 02 – 4/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 03 – 1/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 03 – 2/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 03 – 3/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 03 – 4/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 04 – 1/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 04 – 2/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 04 – 3/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 04 – 4/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 05 – 1/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 05 – 2/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 05 – 3/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 05 – 4/4
บัลลังก์จอมนาง Ep. 06 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 06 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 06 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 07 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 07 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 07 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 08 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 08 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 08 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 09 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 09 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 09 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 10 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 10 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 10 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 11 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 11 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 11 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 12 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 12 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 12 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 13 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 13 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 13 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 14 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 14 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 14 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 15 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 15 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 15 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 16 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 16 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 16 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 17 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 17 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 17 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 18 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 18 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 18 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 19 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 19 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 19 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 20 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 20 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 20 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 21 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 21 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 21 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 22 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 22 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 22 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 23 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 23 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 23 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 24 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 24 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 24 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 25 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 25 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 25 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 26 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 26 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 26 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 27 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 27 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 27 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 28 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 28 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 28 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 29 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 29 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 29 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 30 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 30 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 30 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 31 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 31 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 31 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 32 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 32 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 32 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 33 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 33 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 33 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 34 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 34 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 34 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 35 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 35 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 35 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 36 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 36 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 36 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 37 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 37 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 37 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 38 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 38 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 38 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 39 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 39 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 39 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 40 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 40 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 40 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 41 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 41 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 41 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 42 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 42 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 42 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 43 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 43 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 43 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 44 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 44 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 44 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 45 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 45 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 45 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 46 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 46 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 46 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 47 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 47 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 47 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 48 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 48 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 48 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 49 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 49 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 49 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 50 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 50 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 50 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 51 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 51 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 51 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 52 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 52 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 52 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 53 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 53 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 53 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 54 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 54 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 54 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 55 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 55 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 55 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 56 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 56 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 56 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 57 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 57 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 57 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 58 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 58 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 58 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 59 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 59 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 59 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 60 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 60 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 60 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 61 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 61 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 61 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 62 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 62 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 62 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 63 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 63 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 63 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 64 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 64 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 64 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 65 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 65 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 65 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 66 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 66 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 66 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 67 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 67 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 67 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 68 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 68 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 68 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 69 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 69 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 69 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 70 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 70 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 70 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 71 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 71 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 71 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 72 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 72 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 72 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 73 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 73 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 73 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 74 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 74 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 74 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 75 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 75 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 75 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 76 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 76 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 76 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 77 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 77 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 77 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 78 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 78 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 78 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 79 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 79 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 79 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 80 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 80 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 80 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 81 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 81 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 81 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 82 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 82 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 82 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 83 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 83 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 83 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 84 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 84 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 84 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 85 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 85 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 85 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 86 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 86 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 86 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 87 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 87 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 87 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 88 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 88 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 88 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 89 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 89 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 89 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 90 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 90 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 90 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 91 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 91 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 91 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 92 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 92 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 92 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 93 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 93 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 93 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 94 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 94 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 94 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 95 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 95 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 95 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 96 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 96 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 96 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 97 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 97 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 97 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 98 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 98 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 98 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 99 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 99 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 99 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 100 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 100 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 100 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 101 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 101 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 101 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 102 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 102 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 102 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 103 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 103 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 103 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 104 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 104 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 104 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 105 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 105 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 105 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 106 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 106 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 106 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 107 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 107 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 107 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 108 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 108 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 108 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 109 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 109 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 109 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 110 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 110 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 110 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 111 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 111 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 111 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 112 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 112 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 112 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 113 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 113 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 113 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 114 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 114 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 114 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 115 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 115 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 115 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 116 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 116 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 116 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 117 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 117 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 117 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 118 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 118 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 118 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 119 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 119 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 119 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 120 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 120 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 120 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 121 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 121 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 121 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 122 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 122 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 122 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 123 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 123 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 123 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 124 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 124 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 124 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 125 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 125 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 125 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 126 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 126 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 126 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 127 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 127 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 127 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 128 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 128 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 128 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 129 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 129 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 129 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 130 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 130 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 130 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 131 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 131 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 131 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 132 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 132 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 132 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 133 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 133 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 133 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 134 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 134 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 134 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 135 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 135 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 135 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 136 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 136 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 136 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 137 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 137 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 137 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 138 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 138 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 138 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 139 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 139 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 139 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 140 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 140 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 140 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 141 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 141 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 141 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 142 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 142 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 142 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 143 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 143 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 143 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 144 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 144 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 144 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 145 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 145 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 145 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 146 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 146 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 146 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 147 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 147 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 147 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 148 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 148 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 148 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 149 – 1/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 149 – 2/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 149 – 3/3
บัลลังก์จอมนาง Ep. 150 – 1/5
บัลลังก์จอมนาง Ep. 150 – 2/5
บัลลังก์จอมนาง Ep. 150 – 3/5
บัลลังก์จอมนาง Ep. 150 – 4/5
บัลลังก์จอมนาง Ep. 150 – 5/5

ติดตาม ดูซีรี่ย์เกาหลี ซับไทย พากย์ไทย ซีรี่ย์ใหม่ๆ NETFLIX VIU ที่อัพเดตรวดเร็วทันใจสามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับทั้งมือถือและพีซี Macbook Tablet IOS Android และ SmartTV power by KSERIES
คำค้นหา
ซีรีย์เกาหลี ออนไลน์ซีรีย์เกาหลีชัดๆซีรีย์เกาหลีพากษ์ไทยดูซีรี่ย์เกาหลี ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง ซับไทยดูซีรีย์เกาหลีซับไทยดูซีรีย์เกาหลีในมือถือโหลดซีรีย์เกาหลี
ซีรี่ย์แนะนำ