ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

ชีรี่ย์จีน The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.1-92

The Lotus Lantern Fable     3 มิถุนายน 2559

ดูชีรี่ย์จีน The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย

The Lotus Lantern Fable

เรื่อง : The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ
อภินิหารโคมวิเศษ (The Lotus Lantern Fable) เหยาจี พระขนิษฐาของเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ลอบลงมายังแดนมนุษย์และแต่งงานอยู่กินกับบัณฑิตหยางเทียนโย่วจนมีลูกด้วยกันกันสามคน ได้แก่ หยางเจียว, หยางเจี่ยน และหยางฉาน เมื่อเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงรู้เรื่องนี้แล้วก็ทรงกริ้วมากจึงทรงมีพระบัญชาให้ขุนพลสวรรค์ลงมายังแดนมนุษย์ ขุนพลสวรรค์ไม่เพียงสังหารหยางเทียนโย่วและหยางเจียวเท่านั้น ทั้งยังขังเหยาจีไว้ใต้ภูเขาดอกท้ออีกด้วย หยางเจี่ยนและหยางฉานได้รับความช่วยเหลือจากนาจาและขุนศึกเทียนเผิงจึงทำให้ทั้งสองรักษาชีวิตไว้ได้ นับแต่นั้นเป็นต้นมานาจาและหยางเจี่ยนสองพี่น้องก็เป็นที่หมายหัวทั่วทั้งสามภพ อภินิหารโคมวิเศษ

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.2

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.3

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.4

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.5

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.6

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.7

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.8

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.9

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.10-1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.10-2

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.11-1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.11-2

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.12-1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.12-2

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.13-1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.13-2

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.14

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.15

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.16

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.17

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.18

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.19

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.20

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.21

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.22

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.23

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.24

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.25

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.26

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.27

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.28

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.29

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.30

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.31

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.32

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.33

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.34

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.35

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.36

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.37

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.38

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.39

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.40

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.41

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.42

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.43

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.44

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.45

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.46

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.47

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.48

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.49

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.50

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.51

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.52

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.53

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.54

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.55

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.56

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.57

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.58

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.59

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.60

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.61

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.62

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.63

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.64

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.65

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.66

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.67

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.68

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.69

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.70 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.71 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.72 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.73 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.74-1 / สํารอง1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.74-2 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.75-1 / สํารอง1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.75-2 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.76-1 / สํารอง1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.76-2 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.77 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.78-1 / สํารอง1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.78-2 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.79 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.80 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.81 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.82 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.83 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.84 / สํารอง1

 The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.85 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.86 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.87 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.88 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.89-1 / สํารอง1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.89-2 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.90-1 / สํารอง1
The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.90-2 / สํารอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.91 / สำรอง1

The Lotus Lantern Fable อภินิหารโคมวิเศษ พากย์ไทย Ep.92 / สำรอง1

ติดตาม ดูซีรี่ย์เกาหลี ซับไทย พากย์ไทย ซีรี่ย์ใหม่ๆ NETFLIX VIU ที่อัพเดตรวดเร็วทันใจสามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับทั้งมือถือและพีซี Macbook Tablet IOS Android และ SmartTV power by KSERIES
คำค้นหา
ซีรี่ย์จีน ออนไลน์ซีรีย์จีนชัดๆซีรี่ย์จีนพากษ์ไทยดูซีรี่ย์จีน The Lotus Lantern Fableดูซีรี่ย์จีน The Lotus Lantern Fable ซับไทยดูซีรี่ย์จีน The Lotus Lantern Fable ดูซีรี่ย์จีนดูซีรี่ย์จีน The Lotus Lantern Fable บรรยายไทย ย้อนหลังดูซีรี่ย์จีน The Lotus Lantern Fable พากษ์ไทยดูซีรีย์จีนซับไทยดูซีรีย์จีนในมือถือโหลดซีรี่ย์จีน
ซีรี่ย์แนะนำ